Uslovi kupovine

Način narudžbe i uslovi kupovine preko web shopa


Trudili smo se da naš web shop svakom kupcu  pruži brze i tačne informacije, pomoću naslova iz menija omogućuje jednostavnu navigaciju među proizvodima.

Među proizvodima možete pretraživati klikom na "Proizvodi".  Ako dođete na takvu kategoriju gde ima proizvoda, na tom mestu možete videti naziv proizvoda, sliku proizvoda i cenu proizvoda. Klikom na korpu, željeni proizvod možete staviti u korpu.

Na stranici "Akcijski proizvodi" možete naći sve proizvode koje su na akciji. Kod svakog proizvoda je istaknuto vreme početka i završetka akcije, kao i opcija "dok traju zalihe".
"Više jeftinije" se nalaze proizvodi kod kojih dobijate popust, ako kupite više.
Kod "Novina" možete videti najnovije proizvode.

Ako želite detaljnije informacije o proizvodu, potrebno je da kliknete na sliku proizvoda.

Ako želite pretraživati, željenu reč upišete u pretraživač, ako ga imamo, sistem će objaviti sliku i ostale podatke.

Sadržaj korpe možete kontrolisati klikom na "korpa", gde možete ispraviti listu proizvoda koje ste već ranije stavili u korpu. Korpu možete jednim klikom isprazniti, a ako želite proizvod da naručite, kliknite na odgovarajuće dugme.

Ako želite da obavite kupovinu preko našeg sajta, morate  uneti potrebne - osnovne podatke.
Kasnije, zbog Vaše komocije možete se i registrovati na naš sajt. Ako je neuspela registracija, dobićete informaciju o tome.

Ako ste se ranije registrovali, a zaboravili ste lozinku, možete uneti novu lozinku. Upišite Vašu registrovanu email adresu, a mi ćemo Vam poslati jednu privremenu lozniku, koju naknadno, zbog sigurnosti, treba da promenite.

Ako kod korpe kliknete na narudžbe, dobićete uslove plaćanja i isporuke, gde možete izabrati za Vas najbolju opciju za plaćanje i isporuku.
Klikom na "Dalje" pojaviće se svi Vaši, ranije uneti podaci, molimo Vas da ih iskontrolišete, a ako je sve u redu, treba da kliknete na "Naručujem" dugme.
Ako želite da platite platnom karticom, onda treba da kliknete na dume "Plaćanje" i možete obaviti plaćanje. A ako plaćanje vršite na drugačiji način, kliknite na dugme: "Drugačiji način plaćanja".

Stanje Vaše narudžbe moćete prati u meniju "Profil". Ovde možete naći sve Vaše dosadašnje narudžbe: broj narudžbe i zbir narudžbi.
Ako imate bilo kakve pogodnosti ili popuste, onda klikom na "Pogodnosti"  iste možete pogledati.


Vreme narudžbe:

Vreme narudžbe je to vreme, kad Vašu on line kupovinu prosledite trgovcu. Vaša narudžba postane važeća, kad Vam prodavac isto potvrdi u emailu ili putem telefona.

Trgovac će Vas obavestiti i o vremenu isporuke.

U rubrici "Informacije" možete naći sve potrebne podatke trgovca.

Opis proizvoda na sajtu je informativnog karaktera, veoma često ne sadrži sve podatke o proizvodu.
Za detaljne i službene informacije o proizvodu potrebno je da posetite sajt proizvođača.

Garancija kvaliteta


Reklamacije

Očigledna oštećenja na isporučenom proizvodu potrebno je pismeno reklamirati najkasnije 8 dana od prijema istog. Skrivena oštećenja takođe je potrebno pismeno prijaviti, neposredno po otkrivanju oštećenja, ali u roku od 8 dana od otkrića oštećenja, ali ne kasnije od 30 dana od datuma prijema robe.
 
Šteta, koja je nastala prilikom transporta, mora biti potvrđena od strane prevoznika prilikom predaje robe kupcu. Štetu nastalu na ovaj način potrebno je prijaviti u pismenom obliku.

Ukoliko je reklamacija opravdana biće rešena od strane prodavca najkasnije u roku od 15 dana. Ukoliko reklamaciju nije moguće rešiti u tom roku, prodavac je dužan da kupca pismeno obavesti o novom roku i načinu rešavanja reklamacije.
 
Kupac je dužan da zadrži proizvod do rešavanja reklamacije i da sa njim postupa kao dobar vlasnik, jer će u suprotnom biti odgovoran za nastalu štetu.

Happy Jump Bt. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok počinje danom prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Garancija  Happy Hop  porodičnih tvrđava i tobogana

Ovi proizvodi služe isključivo za porodičnu, a ne za profesionalnu upotrebu.
Garancija za ove proizvode je 1 godina.

Ako ih pak koriste igraonice i firme, garancija je za motor 6 meseci, a za greške u materijalu 1 mesec.

Garancija se ne odnosi na mehanička oštećenja, za cepanje konca zbog preopterećenosti, za nesavesno korišćenje (bušenje), isteglenje, cepanje. Garancija se ne odnosi ni na jednu grešku koja nije nastala u proizvodnom procesu.
Sve popravke, koje nisu rezultat garancijskih grešaka, naša firma naplaćuje.

Opšti uslovi poslovanja


 Prodaja proizvoda iz prodajnog programa preduzeća Happy Jump bt  u skladu je sa opštim uslovima prodaje. Opšti uslovi prodaje sastavni su deo predračuna, računa, ponuda i plaćanja obavljenih u preduzeću Happy Jump Bt. Pilišmarot.
 
Sve porudžbine primljene od strane prodajnog odeljenja moraju biti u pisanom obliku.
 
Prodajne cene
Cene standardnih proizvoda iz prodajnog programa  su cene iz cenovnika. Cene proizvoda ili grupe proizvoda iz specifičnih narudžbina dobijaju se u okviru ponude. U prodajnim cenama u cenovniku nije obračunat PDV.
 
Dostava robe
Obavlja se prema uslovima prikazanim u ponudi.
 
Uslovi plaćanja
Račun je potrebno platiti u roku i na način koji je dogovoren prilikom sklapanja dogovora ili potvrđen prilikom potvrde narudžbine. Datumom plaćanja se smatra datum prispeća sredstava kupca na poslovni račun prodavca.  Promena uslova plaćanja je predmet posebnog dogovora.

Zaštita prilikom plaćanja putem InternetaPrilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 
Vlasništvo
Do registovanja uplate celokupnog iznosa za proizvode, proizvodi su vlasništvo prodavca. Kupac je u trenutku poravnavanja računa dužan da se prema proizvodu odnosi kao dobar vlasnik. Happy Jump bt  takođe zadržava pravo vlasništva nad prilozima iz ponude (slike, skice, nacrti i sl.) i bez pismene saglasnosti nije dozvoljena njihova dalja upotreba od strane treće osobe.
 


Privatnost podataka


Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.
 
 
Rešavanje sporova
Kupac i prodavac pokušaće sporazumno da reše sve nesporazume. U suprotnom za rešavanje nastalih sporova biće nadležno sudstvo u Mađarskoj.  Za rešavanje specifičnih pitanja upotrebljava se Zakon o obligacionim odnosima.
 
Obaveštavanje klijenata
Klijenti su saglasni da preduzeće Happy Jump bt upotrebi njihovu elektronsku adresu za namene obaveštavanja o novim proizvodima, novinama, akcijskim ponudama, za slanje ponuda, reklamnog materijala, časopisa, pozivnica i za statističku analizu.  
Prodavac, preduzeće Happy Jump Bt.  zadržava pravo promene opštih i posebnih uslova prodaje.